зроблено для I made for: молодої сім'ї І young family
локація І location: Odesa, Ukraine
площа I area: 137 m²
стан | status: в розробці | under construction
варіанти планування | variants of planning
фінальний план | final plan

MORE PROJECTS:

Back to Top